bảng giá dịch vụ

(Giá trên đã bao gồm 10% VAT)

Sản phẩm Diện tích Đơn giá
(Áp dụng cho ngày thường)
Vệ sinh chung Dưới 100m² 2.900.000 vnđ
Từ 100m² đến 300m² 3.900.000 vnđ
Trên 300m² Liên hệ
Sản phẩm Quy cách ĐVT Khô Ướt Ghi chú
Nệm ngủ Tất cả kích thước tấm 330,000 VND
Sofa Từ 3m trở xuống bộ 330,000 VND 550,000 VND Đo luôn thành và đôn
Trên 3m
(Phát sinh trong phạm vi 1m thì cộng thêm đơn giá trên)
bộ 55,000 VND 165,000 VND
Khung/Thành giường bộ 330,000 VND
Ghế văn phòng/Ghế ăn ghế 33,000 VND 55,000 VND
Ghế thư giãn ghế 330,000 VND
Ghế bành ghế 165,000 VND
Thảm phòng m 22,000 VND 44,000 VND
Thảm trang trí m 55,000 VND 99,000 VND

Chính sách ký hợp đồng

(Đối với dịch vụ vệ sinh chung)